Undervisning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Reformation > Initiativer > Undervisning

Undervisning

Fakultetet planlægger et fyldigt kursusudbud for både studerende og ph.d.-studerende, på folkeuniversitetet og i efteruddannelsesregi frem til 2017

Kursusudbud (indtil videre)

Udbuddet, især den ordinære undervisning, suppleres løbende i takt med undervisningsrekvisitionen

Undervisning, der også udbydes som efteruddannelse:

Skal den lutherske reformation virkelig fortsættes? Forelæsningsrække i foråret 2017 v. lektor Anders Holm mfl.

Prædikenens teologi: Fornuft, fremmedhed og dårskab Kompaktkursus 12. juni – 23 juni 2017 v. prof. (mso) Marlene R. Lorensen, professor Charles Campbell, Duke, professor Bent Flemming Nielsen og lektor Anders Holm

Den danske præst – en luthersk præst? Ved lektor Hans Raun Iversen m.fl. 10 gange 3 timer februar til april 2017

Luthers kirkebegreb – læsning af nyoversatte tekster Ved professor (mso) Anna Vind og lærere fra AKH. 10 gange 3 timer september til december 2017

Danske reformatorer fra det 16. til det 21. århundrede Ved lektor Anders Holm og professor (mso) Tine Reeh m.fl. 10 gange 3 timer september til december 2017

Flere undervisningsforløb er i planlægningsfasen.
Læs mere om de enkelte kurser og vores øvrige efter- og videreuddannelsestilbud.

Afholdte kurser

Protestantismens blinde vinkler Ved professor Bent Flemming Nielsen, professor (mso) Christine Pöder og professor (mso), Marlene Ringgard Lorensen. To uger a 20 timer i august 2016

Luthers brug af Bibelen Ved professor Jesper Høgenhaven, professor (mso) Anna Vind m.fl. 10 gange 3 timer februar til april 2016

Læsning af teologiske tekster af Luther og Grundtvig 10 gange 3 t., ES 2015 (Anders Holm og Anna Vind)