Internationale og nationale videnskabelige og formidlende netværk, konferencer og /workshops – Københavns Universitet

Reformation > Initiativer > Aktiviteter

Aktiviteter

Konferencer, netværk, nationalt og internationalt samarbejde

Den 13. Internationale Lutherkongres: afholdes i Wittenberg 2017. Formand for Continuation Committee er Carl Axel Aurelius, og Anna Vind er medlem og kasserer. Besøg kongressens hjemmeside.

Nordic Luther Network: I netværket samles Luther- og reformationsforskere fra hele Norden om forskellige emner.
Styregruppe: Bo Holm (Aarhus), Anna Vind (København), Vidar Haanes (Oslo), Kjell Ove Nilsson (Lund), Pernilla Parenmalm, Karin Johannesson (Uppsala), Sigurjon Eyjolfsson (Reykjavik), Antti Raunio (Joensuu). Klik her for mere information.

Dansk Lutherforum: Et forum for studiet af Luthers teologi for alle interesserede i bred forstand. Der afholdes møder to gange årligt i hhv. Aarhus og København, og møderne er åbne for alle interesserede. 
Styregruppe: Anna Vind (København), Bo Holm (Aarhus) og Thomas Reinholdt (Hjørring). Klik her for mere information.

Protestantismenetværket: Et FKK-støttet netværk om ’Den protestantiske etik: Protestantismens indflydelse på det moderne menneskesyn, samfund og institutioner’.
Styregruppe: Pia Søltoft, København, Morten Raffnsøe-Møller, Aarhus, Ove K. Pedersen, København (CBS) og Morten Møl Dalsgaard, Aarhus.
Klik her for mere information.

Flere af fakultetets ansatte sidder i styregrupper og deltager aktivt i følgende nationale og internationale sammenhænge:


Det statslige Præsidium til fejring af Reformationsjubilæet 1517-2017:
Steffen Kjeldgaard-Pedersen er personligt udpeget medlem. Klik her for mere information.

Theologischer Arbeitskreis für Reformationforschung (TARF): Arbejdskredsen afholder årlige møder om reformationhistorie i Wittenberg for inviterede deltagere. Styregruppe: Volker Leppin (Tübingen, formand), Anna Vind (København), Christian Peters, Michael Beyer (Leipzig), Armin Koehnle (Jena).
Øvrige deltagere fra Fakultetet er: Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Carl Axel Aurelius, Sven Rune Havsteen og Ninna Jørgensen.

Nordisk Historikermøde: Her udføres et projekt om Den ’lange reformation’ i nordisk historieforskning. Carsten Selch Jensen og Rasmus Dreyer deltager fra København. Per Ingesman, Aarhus, er initiativtager. Næste møde i på Ålborg Universitet 2017.
Klik her for mere information.

Afholdte aktiviteter

RefoRC-konferencen 2016: Det Teologiske Fakultet i København var den 25.-28. maj 2016 vært for den årlige RefoRC-konference. Læs mere om RefoRC, og besøg deres officielle hjemmeside her.

Reformationshistorisk netværk: Et FKK-støttet netværk for alle interesserede om dansk-norsk reformationshistorie i 15- og 1600-tallets Danmark. Der blev afholdt to møder per semester frem til og med foråret 2015. 
Styregruppe: Charlotte Appel (Roskilde), Hanne Kolind Poulsen (Statens Museum for Kunst, København), Lars Bisgaard (Odense), Bo Holm (Aarhus), Anna Vind (København), Janus Møller Jensen (Nyborg Slot), Henning Laugerud (Bergen) og Hanne Sanders (Lund). Klik her for mere information.

Reformatio Baltica, Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen
des Ostseeraums
: En tysk-nordisk konference, der blev afholdt i Vilnius, 9.-13. september 2015, arrangeret af Johan Anselm Steiger (Hamburg), Heinrich Assel (Greifswald) og Axel Walther (Klaipeda). Anna Vind er, sammen med Bo Holm (Aarhus), leder af temagruppe fem om ’Reformationstheorie und Reformationskultur'. Øvrige foredragsholdere fra fakultetet: Sven Rune Havsteen, Kirsten Busch Nielsen, Martin Schwarz Lausten, Rasmus H.C. Dreyer, Carl Axel Aurelius.