Undervisning – Københavns Universitet

Reformation > Initiativer > Undervisning

Undervisning

Fakultetet planlægger et fyldigt kursusudbud for både studerende og ph.d.-studerende, på folkeuniversitetet og i efteruddannelsesregi frem til 2017

Kursusudbud (indtil videre)

Udbuddet, især den ordinære undervisning, suppleres løbende i takt med undervisningsrekvisitionen

Undervisning, der også udbydes som efteruddannelse:

Skal den lutherske reformation virkelig fortsættes? Forelæsningsrække i foråret 2017 v. lektor Anders Holm mfl.

Prædikenens teologi: Fornuft, fremmedhed og dårskab Kompaktkursus 12. juni – 23 juni 2017 v. prof. (mso) Marlene R. Lorensen, professor Charles Campbell, Duke, professor Bent Flemming Nielsen og lektor Anders Holm

Danske reformatorer fra det 16. til det 21. århundrede Ved lektor Anders Holm og professor (mso) Tine Reeh m.fl. 10 gange 3 timer september til december 2017

Flere undervisningsforløb er i planlægningsfasen.
Læs mere om de enkelte kurser og vores øvrige efter- og videreuddannelsestilbud.

Afholdte kurser

Luthers brug af Bibelen Ved professor Jesper Høgenhaven, professor (mso) Anna Vind m.fl. 10 gange 3 timer februar til april 2016

Læsning af teologiske tekster af Luther og Grundtvig 10 gange 3 t., ES 2015 (Anders Holm og Anna Vind)