500-året for Reformationen 

I 2017 fejres 500-året for Martin Luthers 95 teser mod afladen i 1517. De teser, som satte gang i den europæiske reformation. Den lutherske reformation og dens konfessionelle forgreninger fik afgørende betydning for den enkelte og for kirke- og samfundsliv fra 1500-tallet og frem, også i Danmark.

Altertavle

Luthers nye tanker om gudsbegreb og menneskesyn (synd, nåde og frihed) og hans forestillinger om forholdet mellem religiøst og politisk liv har blivende betydning for det moderne samfund og er stadig genstand for undersøgelse, fortolkning og formidling.

Både nationalt og internationalt er der fokus på 500-året, og der planlægges forskellige former for festligholdelse både i årene op til og i selve jubilæumsåret. En lang række akademiske, kirkelige og folkelige aktiviteter og begivenheder der markerer indholdet og betydningen af Luthers tanker og handlinger er under udformning.

 

Fakultetets initiativer

Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet bidrager til fejringen med en række initiativer, der sættes i gang fra 2014. Reformationens historie og dens betydning har altid været et af Fakultetets satsningsområder, og det er et erklæret mål at være blandt de førende inden for international reformationsforskning. Denne satsning søges intensiveret og styrket i årene frem mod 2017.

Initiativerne er teologiske i udspring og sigte, men har samtidig en tværfaglig appel og inkluderer samarbejde med nationale og internationale reformationsforskere fra andre fagområder såsom kunsthistorie, historie, litteratur, musikvidenskab, arkæologi, filosofi, samfundsfag, politologi etc.

Det Teologiske Fakultets reformationssatsning blev udmøntet på tre områder:

  • Udgivelser: Forsknings- og formidlingslitteratur til fremme af studiet af reformationens grundtekster og reformationens betydning.
  • Undervisning: Tilbud om undervisning i reformationen og dens betydning, henvendt til studerende og ph.d-studerende og i folkekirkeligt og gymnasialt efteruddannelsesregi.
  • Aktiviteter: Aktiv deltagelse i internationale og nationale videnskabelige og formidlende netværk, konferencer og workshops.


Tovholder for jubilæet er professor mso Anna Vind, Afdeling for Kirkehistorie.
Alle henvendelser vedr. indsatsen rettes til av@teol.ku.dk.

 

Navn Titel Telefon E-mail
Anders Holm Lektor +4535323702 aho@teol.ku.dk
Anna Vind Afdelingsleder +4535323618 av@teol.ku.dk
Carsten Pallesen Lektor +4535323680 cp@teol.ku.dk
Carsten Selch Jensen Dekan +4535323781 csj@teol.ku.dk
Christine Svinth-Værge Põder Lektor +4535323679 cpo@teol.ku.dk
Jakob Wolf Lektor +4535323715 jwo@teol.ku.dk
Lars Christian Vangslev Studielektor +4535323691 lva@teol.ku.dk
Niels Henrik Gregersen Professor +4535323681 nhg@teol.ku.dk
Sven Rune Havsteen Lektor +4535323634 hav@teol.ku.dk

 

 

 

 

Aktuelle udgivelser

Hvorfor er vi så enestående?
Om reformationen og individet

Af ph.d. Christian Hjortkjær, Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Læs et uddrag på forlagets hjemmeside.