500-året for Reformationen 

I 2017 fejres 500-året for Martin Luthers 95 teser mod afladen i 1517. De teser, som satte gang i den europæiske reformation. Den lutherske reformation og dens konfessionelle forgreninger fik afgørende betydning for den enkelte og for kirke- og samfundsliv fra 1500-tallet og frem, også i Danmark.

Altertavle

Luthers nye tanker om gudsbegreb og menneskesyn (synd, nåde og frihed) og hans forestillinger om forholdet mellem religiøst og politisk liv har blivende betydning for det moderne samfund og er stadig genstand for undersøgelse, fortolkning og formidling.

Både nationalt og internationalt er der fokus på 500-året, og der planlægges forskellige former for festligholdelse både i årene op til og i selve jubilæumsåret. En lang række akademiske, kirkelige og folkelige aktiviteter og begivenheder der markerer indholdet og betydningen af Luthers tanker og handlinger er under udformning.

 

 

 

 

 

 

Aktuelle udgivelser

Hvorfor er vi så enestående?
Om reformationen og individet

Af ph.d. Christian Hjortkjær, Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Læs et uddrag på forlagets hjemmeside.